Ihminen ihmiselle
organisaatiossa

Slider

Ammatillisen kehittymisen arvomalli yhdistää tutkimustiedon ja työntekijäkokemuksen

Palvelumme perusta nojaa Ammatillisen kehittymisen arvomalliin, joka on syntynyt tutkimuksellisen kehittämisen tuloksena (Kousa 2020). Se on kehitetty vaativaa asiakaskohtaamistyötä tekevän henkilöstön kanssa yhdessä koulutuksen, työpajatyöskentelyn ja valmennuksen työottein.

Ammatillisen kehittymisen arvomalli edustaa kokonaisvaltaista lähestymistä ammatillisuuteen. Sen keskeiset tulokulmat painottavat inhimillistä potentiaalia ja ammatillisen kyvykkyyden työtaitoja  kuten

  • henkilökohtaiset voimavarat ja tunnetaidot
  • työmotivaatio, asenne ja tietoinen tahtotila
  • sisäinen kyvykkyys ja tietoisuustaidot
  • sosiaalinen kyvykkyys ja dialogitaidot

Kaikki palvelumme huomioi asiakasorganisaation strategiset lähtökohdat, tavoitteet ja päämäärät.

Soita niin jutellaan lisää 045-1829388/Päivi Lisätietoja sähköpostitse paivi@ihminenihmiselle.com

PALVELUT ORGANISAATIOILLE

Tuemme organisaatioissa työskenteleviä ihmisiä kehittymään ja oppimaan uuden työelämän työtaitoja ja toimintatapoja.  Olemme erikoistuneet tietoisuustaitopohjaisiin työtapoihin kolmannen aallon kognitiivisella työotteella.

Sovellamme asiakastyössä European Mentoring & Coaching Councilin sekä Johdon Työnohjaajat ry:n eettistä säännöstöä.

Kaikki organisaatiopalvelut toteutetaan toistaiseksi etäyhteyksin kuten teams, zoom tai puhelin.

 

Alustukset, puheenvuorot, koulutus

Tue henkilöstön kehittymistä tietoiskuilla tai useamman kerran laajemmalla koulutuskokonaisuudella. Suunnitellaan yhdessä juuri teidän henkilöstön tarpeeseen sopivat sisällöt, jotka tukevat henkilöstön kokonaisvaltaista toimijuutta.

Lue lisää

Kysy myös Pro Bonoa

Voimavara-
suuntautunut valmennus

Voimavarasuuntautunut valmennus on kokonaisvaltaista ammatillista tukea, jonka tavoitteena on tutustua omaa hyvinvointia ja voimavaroja vahvistaviin ja kuormittaviin tekijöihin sekä löytää käytännön keinoja vahvistaa omaa ammatillisuutta voimavaralähtöisesti. Pysähtyminen säännöllisesti itsensä äärelle kannattaa.

Voimavarasuuntautunut valmennuspaketti:

  • 3-5 kerran etävalmennus puhelimitse tai videoyhteydellä
  • yhden valmennuskerran kesto 60-90 min
  • prosessi toteutuu tyypillisesti 4-6 viikon tukiprosessina

Ota yhteyttä Päiviin ja kysy lisää! paivi@ihminenihmiselle.com

Lue lisää

 

Valmennus, coaching, työnohjaus

Valmennus, coaching ja työnohjaus ovat toistensa kanssa läheisiä työotteita, jotka prosessiluonteensa vuoksi soveltuvat hyvin tavoitteellisen kehittymisen tueksi niin työyhteisöille, tiimeille kuin eri ammattirooleissa työskenteleville työntekijöille.

Työskentely voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena ja sen tavoitteista sovitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä.

Kysy lisää paivi@ihminenihmiselle.com tai 045-1829388.

Lue lisää

Mindfulness-ryhmät

Yhtä tärkeää kuin kyky keskittyä työssä on kyky palautua. Ohjaamme työpaikoilla mindfulness- ja palautumisryhmiä, jotka vahvistavat henkilöstön ammatillisuutta kokonaisvaltaisesti omat voimavarat, sisäinen ja ulkoinen kyvykkyys sekä työmotivaatio huomioiden. Mindfulness-ryhmät voivat olla säännöllisesti työnantajan tiloissa kokoontuvia meditaatioryhmiä tai reflektiivisiä dialogiryhmiä, jotka mahdollistavat vertaisoppimisen.

Palautumiseen liittyvät työtaidot vahvistavat henkilöstön vastuullista itseohjautuvuutta, työhyvinvointia ja ammatillisuutta.

SUOSITTELEMME!

Tunnin mittainen Mindfulness-sessio etätoteutuksena (teams, zoom tai yrityksen oma sovellus) johtoryhmän palaveriin tai työhyvinvointitilaisuuteen hintaan 485€ (sis. alv 24%).

Lue lisää

Muutosfasilitointi työpajat, kehitysfoorumit, workshopit

Ammatillinen kehittyminen voi tapahtua kehitysfoorumeilla, työpajoissa tai workshop-työskentelynä, joita ohjaa ulkopuolinen fasilitaattori. Työkentelyn lähtökohdat, tavoitteet ja työotteet suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä.

Lue lisää

Mentor-palvelu

Käyttämällä henkilökohtaista mentoria investoit omaan osaamiseen, kehittymiseen ja henkilökohtaiseen kasvuusi.

Mentoroinnin tarkoituksena on auttaa asiakasta löytämään omalle halutulle kehittymiselle suunta sekä askelmerkit. Säännölliset mentor-tapaamiset vahvistavat ammatillisuutta ja työhyvinvointia.

Mentoroimme asiantuntijoita, liiketoiminnan kehittäjiä, yrittäjiä, esimiehiä ja johtamistyötä tekeviä henkilöitä.

Lue lisää