86683643_muokattu_mv-1-1024x683

BLOGI

Tutkittuun tietoon peilautuvia työelämäkirjoituksia

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

BLOGI

Tutkittuun tietoon peilautuvia työelämäkirjoituksia

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Stressi – moninaiset oireet ja taustatekijät
Ammatillinen kyvykkyys hyvinvointi

Stressi – moninaiset oireet ja taustatekijät

Stressi on kansanomainen ilmaisu ihmisen kokemalle ylivireystilalle, joka käytännössä on enemmän tai vähemmän pitkittynyttä hermoston kuormittumista. Stressin taustat ovat moninaiset ja oirekirjo vaihtelee yksilöllisesti. Olennaista kuitenkin on huomata kuormittavan kokemuksen...
Lue lisää
Traumatietoisuus organisaation kulttuurisena vahvuutena
Ammatillinen kyvykkyys Asiakaskohtaaminen Organisaatiokulttuuri

Traumatietoisuus organisaation kulttuurisena vahvuutena

Traumatietoisuus on organisaation kulttuurinen vahvuus. Se on itseohjautuvuutta ja yhdessäorganisoitumista tukeva peruspilari, joka mahdollistaa yhteistyösuhteissa oman kokemuksellisuuden huomioimisen ja johtamisen. Traumatietoisuus organisaatiokontekstissa tarkoittaa traumainformoitua (trauma-informed), kehityksellisesti maadoittunutta organisaatiota (henkilöstö), jossa...
Lue lisää
Vireystilat – Ikkunoita itseemme
Ammatillinen kyvykkyys hyvinvointi Organisaatiokulttuuri

Vireystilat – Ikkunoita itseemme

Vireystilalla tarkoitetaan psykofyysistä olotilaa, jonka biologinen perusta on keskushermostomme toiminnassa ja jonka seurauksena koemme tasapainoa tai kuormittavaa ylivireyttä tai lamauttavaa alivireyttä. Arkikielessä puhumme stressin tunteesta, jolloin tyypillisesti tarkoitamme ylivireydestä johtuvaa...
Lue lisää
Palvelun arvoketju –  arvonluonnin strategiana ihmiset
Ammatillinen kyvykkyys Asiakaskohtaaminen Organisaatiokulttuuri

Palvelun arvoketju – arvonluonnin strategiana ihmiset

Palvelun arvoketju haastaa jokaisen palveluorganisaation sisäisen työilmapiirin, sillä palveluliiketoimintatutkimusten mukaan henkilöstön väliset sisäiset suhteet ja niiden laatu vaikuttavat ratkaisevasti organisaation kannattavuuteen ja liikevaihtoon. Arvoketju sisältää kahdeksan potentiaalista arvontuottoon liittyvää tekijää,...
Lue lisää
Organisaatio tarkoittaa ihmisiä – Inhimillinen pääoma
Johtajuus Organisaatiokulttuuri Teal

Organisaatio tarkoittaa ihmisiä – Inhimillinen pääoma

Organisaatio tarkoittaa ihmisiä ja menestyvä organisaatio arvostaa inhimillistä pääomaa eli henkilöstöään. Hollantilainen konsultti Frederic Laloux (2016) sanoo kuitenkin maailmanlaajuiseen maineeseen nousseessa edelläkävijäyrityksiä käsittelevässä tutkimuksessaan Reinventing Organizations, että ”tämän päivän organisaatiot...
Lue lisää
Ammatillinen itsetuntemus työn laadun varmistajana
Ammatillinen kyvykkyys Asiakaskohtaaminen

Ammatillinen itsetuntemus työn laadun varmistajana

Ammatillinen itsetuntemus on eräs keskeisimmistä ammatillisen laadun tukipilareista erityisesti työtehtävissä, joissa ihmisten kohtaamisten pitäisi sujua laadukkaasti. Ammatillisen itsetuntemuksen kytkennät siihen, miten hyvin tunnemme itsemme ja oman sisäisen käsikirjoituksemme, miten onnistumme...
Lue lisää
1 2 3 4