BLOGI

Tutkittuun tietoon peilautuvia työelämäkirjoituksia

Slider

Blogi

Blogikirjoituksemme pohjautuvat tuoreeseen tutkimustietoon nykyisestä ja tulevaisuuden työelämästä. Erityinen mielenkiintomme kohde on tulevaisuustutkimuksen korostama inhimillisyyden esiinmarssi, jonka näkökulmia yhdistämme humanistisen tieteen ja palveluliiketoimintatutkimuksen löydöksiin.

Myötätuntokyvykkyys eettisen osaamisen mahdollistajana
Etiikka Sosiaalinen kyvykkyys Uuden työelämän käytännöt Vastuullinen itseohjautuvuus

Myötätuntokyvykkyys eettisen osaamisen mahdollistajana

Eettinen osaaminen on noussut viime aikoina keskusteluun eri työelämäfoorumeilla. Erilaiset oikeudenmukaisuuskysymykset, oikean ja väärän kokemukset ovat läsnä joka hetki kaikessa ihmistenvälisessä kanssakäymisessä synnyttäen herkästi myös eettistä kuormitusta työntekijöille. Minkälaisesta arvopohjasta...
Lue lisää
Kehittämisen kärki asiakas-kohtaamisessa – case
Asiakaskohtaaminen Sosiaalinen kyvykkyys

Kehittämisen kärki asiakas-kohtaamisessa – case

Sain ilon fasilitoida vuoden mittaista kehityshanketta ravintolaliiketoimintasektorin suurorganisaatiossa, jossa henkilöstö kehitti asiakaskohtaamisen taitojaan oman sisäisen dialogin sekä kollegiaalisen, keskinäisen dialogin keinoin. Henkilöstölle tarjoutui tilaisuus kerran kuussa vetäytyä sivuun asiakastyöstä ja...
Lue lisää
Suhtautuminen työhön muuttuu – lisääntyykö spiritualiteetti-tietoisuus?
Työn merkityksellisyys Uuden työelämän käytännöt Vastuullinen itseohjautuvuus

Suhtautuminen työhön muuttuu – lisääntyykö spiritualiteetti-tietoisuus?

Työelämä kaipaa työntekijöitä, jotka ovat sitoutuneet tunnetasolla työhönsä. Erityisesti palvelualojen tarve uudistaa toimintaa kasvumahdollisuuksien ja kilpailukyvykkyyden näkökulmasta on asettanut työntekijöiden työmotivaation uuteen valoon. Henkilöstön aito halukkuus palvella asiakkaita arvontuoton lähtökohdista...
Lue lisää
Miten organisaatio voi vaikuttaa henkilöstön työmotivaatioon?
Ihmislähtöinen johtajuus Sosiaalinen kyvykkyys Uuden työelämän käytännöt

Miten organisaatio voi vaikuttaa henkilöstön työmotivaatioon?

Esimiehille on yritetty sovitella motivaatiocoachin viittaa monissa yhteyksissä ja totta onkin, että johdon ja esimiesten toiminnalla on huomattava vaikutus henkilöstön työmotivaatioon. Esimies ei kuitenkaan ole ihmeidentekijä ja kuten useat motivaatiotutkimukset...
Lue lisää
Johda itseäsi – johdat asiakasarvoa
Sosiaalinen kyvykkyys Uuden työelämän käytännöt Vastuullinen itseohjautuvuus

Johda itseäsi – johdat asiakasarvoa

Asiakaskohtaamisia sisältävä palvelutyö on toimialasta riippumatta strategisesti vaativaa tunnetyötä, jonka keskeinen tavoite on täyttää asiakkaan toiveet ja odotukset auttamalla ja palvelemalla mahdollisimman hyvin. Suoraa asiakaspalvelutyötä tekevä henkilöstö onkin liiketoiminnallisesti keskeinen...
Lue lisää
Henkilöstön väliset laatuyhteydet ovat keskeinen arvonluonnin lähde
Sosiaalinen kyvykkyys Uuden työelämän käytännöt Vastuullinen itseohjautuvuus

Henkilöstön väliset laatuyhteydet ovat keskeinen arvonluonnin lähde

Työelämä on täynnä ihmisten välistä dynamiikkaa, joka heijastuu sekä sisäiseen että ulkoiseen asiakastyöhön organisaation toimintakykynä ja toiminnallisena laatuna. Ihmistenväliset suhteet heijastuvat myös ulkoiseen asiakaskokemukseen. Työntekijöiden keskinäisten kohtaamisten laatu, joka käytännössä...
Lue lisää
1 2 3