Työnohjaus

AMMATILLINEN MINÄ

Olen monipuolisella työelämä-, toimiala- ja työroolikokemuksella varustettu henkilöstön kehittämisen kumppani. Sydämeni sykkii uuden työelämän ihmisläheiselle terveelle työkulttuurille ja sen tukemiselle asiakasorganisaatioissa. Ajattelen, että inhimillisyys ja työhyvinvointi ovat  strategisen arvonluonnin lähtökohtia työelämässä, joita kohti sparraan, mentoroin, ohjaan ja valmennan asiakkaita, niin ryhmiä kuin yksittäisiä työntekijöitä. Olen työskennellyt yrittäjänä yli 10 vuotta ja tätä ennen kymmenillä eri  toimialoilla asiantuntijana, esihenkilönä, liiketoiminnan kehittäjänä ja maajohtajana. Kymmenien vuosien omakohtainen työkokemus asiakas-, toimittaja- ja sidosryhmäsuhteista auttavat minua ymmärtämään asiakastarpeita kokemuksellisella tavalla. Olen humaani ja moninäkökulmaisesti ajatteleva ammattilainen.

Koulutustaustani on monitieteinen yhdistelmä eri tieteenalojen opintoja. Olen peruskoulutukseltani uudistavan johtamisen tradenomi (yamk, MBA) ja olen täydennyskouluttautunut asiakastyöhön ja ammatillisen kehittämisen työtapoihin monipuolisesti. Asiakastyössä yhdistän tutkimustietoon pohjautuvaa ymmärrystäni asiakkaan tavoitteita edistävällä tavalla.

Ammatillisen kehittymisen kumppani Päivi Kousa

LinkedIn

Ihminen ihmiselle

Palveluni ovat kehittyneet opintojeni ja asiakastyön kanssa rintarinnan. Minulla on ollut ilo työskennellä, oppia ja verkottua viisaiden ihmisten kanssa niin työelämässä kuin tiedemaailmassa. Matkamme jatkuu.

Palveluni nojaa tieteelliseen tutkimustietoon. Palvelu edustaa monitieteistä holistista tulokulmaa oppimiseen ja kehittymiseen ammatillisen kasvun perustana. Ihminen ihmiselle -palvelussani yhdistyy rakkauteni ihmisyyteen ja sen rajattomaan potentiaaliin.

Palveluni keskeinen käyttövoima ja vaikuttavuus pohjautuvat asiakkaan ja minun väliseen läsnäolevaan yhteyteen, jossa asiakkaalle mahdollistuu luottamuksellinen ja turvallinen tila pysähtyä itsensä äärelle sekä tulla kuulluksi ja nähdyksi kokonaisena oma itsenään. Erityisesti se, mitä tapahtuu ihmisten välillä on kiehtovuudessaan taianomaista.

Palvelun arvopohja nojaa asiakkaitteni ja minun luottamussuhteeseen sekä inhimillisyyden ja yksilöllisyyden kunnioittamiseen.

Päivi Kousa
Ihminen ihmiselle

Internal Dialogue

Perustin Internal Dialogue´n vuonna 2002 vastaamaan työelämän lisääntyvään tarpeeseen uudistua ja kehittää inhimillisyyden huomioivaa tervettä työkulttuuria, jonka perusta lepää henkilöstön turvan ja keskinäisen luottamuksen kokemuksessa. Tämä tarkoittaa uudenajan työkulttuurin kehittymistä sisältä ulospäin henkilöstö edellä.

Nykyiseen työelämään on sitoutunut valtava inhimillisen pääoman potentiaali, jonka vapauttamiseen olen sitoutunut organisaatio, työyhteisö ja työntekijä kerrallaan. Mielestäni on tärkeää saada jokaisen työntekijän potentiaali käyttöön työssä kehittämällä strategista työhyvinvointia.

Yritykseni nimi on Internal Dialogue. Se tarkoittaa sisäistä dialogia – sitä, että työssä kehittyminen alkaa aina ihmisen sisältä.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Tuen sinua matkallasi, kuljen rinnallasi ja mahdollistan sinulle ihmisenä kehittymisen pysäkkejä, joilta matkan jatkaminen tuntuu omalta.

Lämmöllä, Päivi