Ihminen ihmiselle

Ihminen ja ihmisyys on ollut suuri rakkauteni läpi koko elämäni. Erityisesti se, miten ihmiset vaikuttavat toisiinsa kaikkialla, on ainutlaatuista. Tähän ainutlaatuisuuteen kietoutuu meidän jokaisen yksilöllinen toimintakykypotentiaali, josta ammennamme elämässä ja työelämässä. Olen sitoutunut tämän potentiaalin tukemiseen ja vapauttamiseen jokaisen asiakkaani yksilöllisistä lähtökohdista.

Palveluni keskeiset arvot rakentuvat inhimillisyydestä, työn merkityksellisyydestä sekä vastuullisen toimijuuden tukemisesta siten, että jokainen asiakas tulee kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi kokonaisena omana itsenään.

Ihminen ihmiselle -palvelu alkoi kehkeytyä mielessäni vuosia sitten maisteriopintojeni yhteydessä kun huomasin, miten tutkimustieto kertoi samaa tarinaa kuin oma työelämäkokemukseni oli kertonut jo pitkään. Tarinan keskeinen sanoma oli, että ihmisten välisten suhteiden laatu ja se, miten kohtaamme toisemme vaikuttaa ratkaisevasti liiketoiminnallisen arvon syntymiseen. Tästä ydinsanomasta alkoi rakentua kokonaisvaltaista ihmisyyttä tukeva Ihminen ihmiselle -palveluni.

 

 

Internal Dialogue

Perustin Internal Dialogue´n vuonna 2002 vastaamaan työelämän yhä lisääntyvään tarpeeseen uusiutua ja kehittää uuden työelämän ihmisläheistä työkulttuuria ja toimintatapoja organisaatioissa työskentelevästä henkilöstöstä käsin. Asiakkailleni ihmislähtöisen työkulttuurin ja ammatillisuuden kehittyminen tarkoittaa ihmisten voimavarojen sekä henkilökohtaisen kyvykkyyden ja yhteistyön edellytysten tukemista organisaation strategiset lähtökohdat, päämäärät ja liiketoiminnallinen arvonmuodostus huomioiden.

Internal Dialogue tarkoittaa suoraan käännettynä sisäistä dialogia. Kyse on meidän jokaisen henkilökohtaisesta vuoropuhelusta, joka ammatillisesti mahdollistaa vastuullisen itseohjautuvuuden, itsensä johtamisen ja ihmisten välisten laatuyhteyksien tietoisen kehittämisen psykologisen turvallisuuden ja keskinäisen luottamuksen perustana.

PÄIVI

Olen monipuolisen työelämä-, toimiala- ja työroolikokemuksen omaava organisaatio-osaaja, jonka sydän sykkii uuden ajan ihmisläheiselle työkulttuurille. Minulla on humaani maailmankatsomus ja ihmiskäsitys, jotka tukevat systeemistä työotettani ihmisten kanssa. Monipuolinen työkokemukseni auttaa asettumaan kunkin asiakkaan tilanteeseen myötäelävästi ja kohtaamaan asiakas auttaen, mahdollistaen ja haastaen asiakkaan tarpeiden ja tavotteiden mukaan. Kanssani työskentely tarkoittaakin asiakkaan omien vastausten ja ratkaisujen löytämistä ja oivaltamista.

Koulutustaustani on yhdistelmä käyttäytymistieteitä ja kauppatieteitä. Olen peruskoulutukseltani uudistavan johtamisen maisteri (MBA). Lisäksi olen monipuolisesti täydennyskouluttautunut ammatillisen kehittymisen työotteisiin kuten valmennuksen, coachingin, työnohjauksen sekä muutosfasilitoinnin keinoin. Asiakastyössä yhdistän psykologista ymmärrystäni liiketoimintakokemukseeni.

Esittelyprofiiliini pääset tästä

 

Tuen sinua matkallasi, kuljen rinnallasi ja mahdollistan sinulle ihmisenä kehittymisen pysäkkejä, joilta voit jatkaa matkaasi haluamaasi suuntaan.

Lämmöllä, Päivi