Internal Dialogue

Perustin Internal Dialogue´n vuonna 2002 vastaamaan työelämän lisääntyvään tarpeeseen uusiutua ja kehittää uuden työelämän ihmisläheistä työkulttuuria, jonka perusta lepää henkilöstön keskinäisessä turvan ja luottamuksen kokemuksessa.

Internal Dialogue on toiminut vuosien saatossa lukuisien yritysten ja organisaatioiden kumppanina tilanteissa, joissa on halunnut kehittää organisaatiokulttuuria henkilöstölähtöisesti ja oppia samalla uuden työelämän työtaitoja kuten strategista työhyvinvointia, vastuullista itseohjautuvuutta sekä ihmisläheistä johtajuutta.

Yritykseni nimi on Internal Dialogue, joka tarkoittaa sisäistä dialogia. Jokaisen oma sisäinen dialogi on välttämätön lähtökohta niin oman kehittymisen kannalta kuin myös silloin, kun halutaan kehittää yhteisiä toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.

Ihminen ihmiselle

Ihminen ja ihmisyys ovat olleet suuri rakkauteni läpi elämäni. Ihmisten välinen yhteys ja se, miten vaikutamme toisiimme,  on kiehtovaa jopa taianomaista.

Ihminen ihmiselle -palvelu edustaa holistista ja integraalista lähestymistapaa ammatilliseen kehittymiseen. Se on vankasti ankkuroitunut poikkitieteelliseen tutkimustietoon rinnakkain asiakastarpeiden ja oman monipuolisen opintopolkuni kanssa.

Palveluni keskeinen käyttövoima ja vaikuttavuus perustuvat minun ja asiakkaani väliseen läsnäolevaan kohtaamiseen, jossa asiakkaalle mahdollistuu luottamuksellinen tila pysähtyä, tulla kuulluksi ja nähdyksi kokonaisena oma itsenä. Ihminen ihmiselle -palvelun arvopohja nojaa jokaisen asiakkaan inhimillisyyden ja yksilöllisyyden kunnioittamiseen sekä ammatillisen toimijuuden tukemiseen.

 

Päivi Kousa

PÄIVI KOUSA

Olen monipuolisen työelämä-, toimiala- ja työroolikokemuksen omaava organisaatio-osaaja, jonka sydän sykkii uuden ajan ihmisläheiselle työkulttuurille. Ennen yrittäjyyttä työskentelin liike-elämän palveluksessa useilla eri toimialoilla. Monen vuoden omakohtainen kokemus kehitystehtävistä, projekteista ja hankkeista, esimiestyöstä, johtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä auttavat minua ymmärtämään asiakkaitteni erilaisia tilanteita kokemuksellisella tavalla. Minulla on humaani maailmankatsomus ja ihmiskäsitys, jotka tukevat systeemistä ja kokonaisvaltaista työotettani asiakastyössä.

Koulutustaustani on yhdistelmä käyttäytymistieteitä, sosiaalitieteitä ja kauppatieteitä. Olen peruskoulutukseltani uudistavan johtamisen tradenomi (yamk, MBA) ja olen täydennyskouluttautunut asiakastyöhön ja ammatillisen kehittämisen työtapoihin kuten organisaatiokonsultointi, psykodynaaminen valmennus ja coaching, integratiivinen työnohjaus, ratkaisukeskeinen työote sekä muutosfasilitointi. Minulla on myös 2-vuotinen tietoisuustaitopohjaisen kognitiivisen psykoterapian täydennyskoulutus (MBSR/MBCT) sekä mindfulness-pohjaisten ryhmämenetelmien erityispätevyys. Asiakastyössä yhdistän psykologista ymmärrystäni työkokemukseeni asiakkaan tavoitteita edistävällä tavalla.

Ihminen ihmiselle -esite

LinkedIn

Tuen sinua matkallasi, kuljen rinnallasi ja mahdollistan sinulle ihmisenä kehittymisen pysäkkejä, joilta matkan jatkaminen tuntuu omalta.

Lämmöllä, Päivi