Internal Dialogue

Perustin Internal Dialogue´n vuonna 2002 vastaamaan työelämän lisääntyvään tarpeeseen uusiutua ja kehittää uuden työelämän ihmisläheistä työkulttuuria, jonka perusta lepää henkilöstön keskinäisessä turvan ja luottamuksen kokemuksessa.

Internal Dialogue on toiminut vuosien saatossa lukuisien julkisen ja yksityisen sektorin yritysten ja organisaatioiden kehityskumppanina. Tuemme henkilöstölähtöistä, sisältä ulospäin kehittyvää työkulttuuria, joka tutkitusti tukee myös henkilöstön strategista työhyvinvointia, vastuullisen itseohjautuvuuden kehittymistä sekä ihmisläheistä johtajuutta.

Yritykseni nimi on Internal Dialogue, joka suomeksi tarkoittaa sisäistä dialogia. Ajattelen, että kehittyminen alkaa aina ihmisen sisältä. Se on sisäinen prosessi ja välttämätön lähtökohta myös kehitettäessä yhteisiä toimintatapoja ja yhteistä työkulttuuria.

Ammatillisen kehittymisen valmentaja

PÄIVI

Olen monipuolisen työelämä-, toimiala- ja työroolikokemuksen omaava organisaatio-osaaja, jonka sydän sykkii uuden ajan ihmisläheiselle työkulttuurille. Ennen yrittäjyyttä työskentelin liike-elämän palveluksessa useilla eri toimialoilla sisäisissä ja ulkoisissa asiakasrajapinnoissa. Kymmenien vuosien omakohtainen kokemus organisaatioelämästä, sisäisistä ja ulkoisista asiakas- ja sidosryhmäsuhteista, operatiivisesta kehittämisestä, esimiestyöstä, johtamisesta ja johtoryhmätyöskentelystä auttavat minua ymmärtämään asiakkaitteni erilaisia tilanteita kokemuksellisella tavalla. Minulla on humaani maailmankatsomus ja ihmiskäsitys, jotka tukevat systeemistä ja kokonaisvaltaista työotettani asiakastyössä.

Koulutustaustani on yhdistelmä käyttäytymistieteitä, sosiaalitieteitä ja kauppatieteitä. Olen peruskoulutukseltani uudistavan johtamisen tradenomi (yamk, MBA) ja olen täydennyskouluttautunut asiakastyöhön ja ammatillisen kehittämisen työtapoihin monipuolisesti Suomessa ja ulkomailla. Asiakastyössä yhdistän psykologista ymmärrystäni asiakkaan tavoitteita edistävällä tavalla.

Tarjoukseni sisältävät yksityiskohtaisen esittelyni.

LinkedIn

Ihminen ihmiselle

Ihminen ihmiselle -palveluni on syntynyt viimeisten 10 vuoden yhteistyösuhteiden tuloksena. Minulla on ollut ilo työskennellä ja verkottua viisaiden ihmisten kanssa niin työelämässä kuin tiedemaailmassa. Koenkin olevani etuoikeutettu saadessani osallistua ja myötävaikuttaa asiakastyön avulla työelämän uudistumiseen kohtaaminen kerrallaan.

Ihminen ihmiselle -palveluni edustaa holistista ja integraalista lähestymistapaa ammatilliseen kehittymiseen. Se on vankasti ankkuroitunut poikkitieteelliseen tutkimustietoon, jossa yhdistyy rakkauteni ihmisyyteen sekä mielenkiintoni ihmisen toimintaan ja sen motiiveihin. Erityisesti se, mitä tapahtuu ihmisten välisissä suhteissa, miten suhteet rakentuvat ja miten vaikutamme toisiimme on kiehtovuudessaan taianomaista.

Palveluni keskeinen käyttövoima ja vaikuttavuus perustuvat minun ja asiakkaani väliseen läsnäolevaan kohtaamiseen, jossa asiakkaalle mahdollistuu luottamuksellinen tila pysähtyä, tulla kuulluksi ja nähdyksi kokonaisena oma itsenä. Ihminen ihmiselle -palvelun arvopohja nojaa jokaisen asiakkaan inhimillisyyden ja yksilöllisyyden kunnioittamiseen sekä ammatillisen toimijuuden tukemiseen.

Ihminen ihmiselle -esite

Tuen sinua matkallasi, kuljen rinnallasi ja mahdollistan sinulle ihmisenä kehittymisen pysäkkejä, joilta matkan jatkaminen tuntuu omalta.

Lämmöllä, Päivi