86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Ihminen ihmiselle
organisaatiossa

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Ihminen ihmiselle
organisaatiossa

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Henkilöstökokemus, kohtaamistaidot ja hyvinvointi

Tuemme organisaatioissa työskenteleviä ihmisiä kehittymään sekä oppimaan uuden työelämän työtaitoja ja toimintatapoja. Olemme erikoistuneet tietoisuustaitopohjaisiin kolmannen aallon kognitiivisiin työtapoihin, jotka huomioivat ihmisen kokonaisvaltaisesti.

Sovellamme asiakastyössä European Mentoring & Coaching Councilin, Johdon Työnohjaajien sekä Suomen Työnohjaajien eettistä säännöstöä.

Palvelu voidaan toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaisesti lähitapaamisena tai etäyhteyksin kuten teams, zoom tai puhelin.

Työnohjaus

Ammatillisen kehittymisen arvomalli huomioi asiakkaan kokonaisvaltaisesti

Palvelumme perusta nojaa Ammatillisen kehittymisen arvomalliin, joka edustaa kokonaisvaltaista lähestymistä ammatillisuuteen ja inhimilliseen kehittymiseen. Arvomallin keskeiset tulokulmat painottavat kokonaisvaltaista ihmisyyttä ja inhimillistä pääomaa ammatillisen kyvykkyyden perustana. Sen keskeiset osa-alueet ovat:

  • henkilökohtaiset voimavarat ja tunnetaidot
  • työmotivaatio, asenne ja tietoinen tahtotila
  • sisäinen kyvykkyys ja tietoisuustaidot
  • sosiaalinen kyvykkyys ja dialogitaidot

Malli on syntynyt tutkimuksellisen kehittämisen laadullisella työotteella yhdessä vaativaa asiakaskohtaamistyötä tekevän henkilöstön kanssa (Kousa 2020). Sitä sovelletaan asiakaslähtöisesti asiakkaan tarpeet ja tavoitteet huomioiden.

Koulutus, valmennus, työnohjaus ja mentor-palvelu

Yhteinen kieli - Traumatietoisuus-koulutus

Ihmisläheisen työn toimialoille

Toimimme osana Iloa ja toivoa -verkostoa ja järjestämme traumatietoisuuskoulutusta ihmisten kohtaamistyötä tekeville ammattilaisille asiakaspalvelu-, sosiaali-, terveys-, opetus- ja turvallisuussektorilla.

Tutustu kevään koulutuksiin Suomessa Iloa ja toivoa -sivustolla

Ota yhteyttä

Mentor-palvelu

Asiantuntijoille, kehittäjille, yrittäjille, esimiehille, johtamisen ja johtoryhmätyön ammattilaisille

Käyttämällä henkilökohtaista mentoria investoit itseesi, omaan osaamiseesi, kehittymiseesi ja henkilökohtaiseen kasvuusi.

Mentoroinnin tarkoituksena on auttaa löytämään omalle kehittymiselle suunta sekä askelmerkit. Säännölliset mentor-tapaamiset vahvistavat ammatillisuutta ja työhyvinvointia.

Mentoroimme asiantuntijoita, liiketoiminnan kehittäjiä, yrittäjiä, esimiehiä, johtamistyön ammattilaisia sekä johtoryhmä- ja hallitusammattilaisia.

Mentor-tapaamiset toteutuvat asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan noin kerran kuussa.

Hinta sisältää ennakkokyselyn, mentor-tapaamiset sekä tavoitteellisen mentor-tuen välitehtävineen.

Ota yhteyttä

Voimavara-valmennus

Psykodynaamista ja yksilöllistä tukea ammattilaisille

Voimavarasuuntautunut valmennus on kokonaisvaltaista ammatillista tukea, jonka tavoitteena on tutustua omaa hyvinvointia ja voimavaroja vahvistaviin ja kuormittaviin tekijöihin sekä löytää käytännön keinoja vahvistaa omaa ammatillisuutta voimavaralähtöisesti. Pysähtyminen säännöllisesti itsensä äärelle kannattaa.

Valmennuspaketti:

  • 3-5 kerran etävalmennus puhelimitse tai videoyhteydellä
  • yhden valmennuskerran kesto 60-90 min
  • prosessi toteutuu tyypillisesti 4-6 viikon tukiprosessina

Ota yhteyttä

Lue lisää

Valmennus, coaching, työnohjaus

Kokonaisvaltaisen ammatillisuuden kehittämiseen

Valmennus, coaching ja työnohjaus ovat toistensa kanssa läheisiä työotteita, jotka prosessiluonteensa vuoksi soveltuvat hyvin tavoitteellisen kehittymisen tueksi niin työyhteisöille, tiimeille kuin eri ammattirooleissa työskenteleville työntekijöille.

Työskentely voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena ja sen tavoitteista sovitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä.

Ota yhteyttä

Asiakaskohtaamisen työpajat

Henkilöstölle, jonka asiakaspalvelukyvykkyydestä yrityksen liiketoiminta on riippuvainen

Fasilitoimme henkilöstön yhteisiä kehitysfoorumeja, ammatillisen kehittymisen työpajoja ja workshoppeja, joissa henkilöstölle tarjoutuu tilaisuus rakentaa yhdessä keskinäisen luottamuksen keinoin tilaa yhdessäoppimiselle. Kehittämisessä hyödynnetään Ammatillisen kehittymisen arvomallia. Työkentelyn lähtökohdat, tavoitteet ja työotteet suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä siten, että ne tukevat asiakasorganisaation strategisia tavoitteita.

Ota yhteyttä

Corporate Mindfulness

Työkyky- ja työhyvinvointitilaisuudet, johtoryhmät, tiimit ja myyntikokoukset

Tarjoamme 1-2h mittaisia tutustumistuokioita tietoisen läsnäolon menetelmään (mindfulness-based-stress-reduction) henkilöstötilaisuuksissa kuten tyky- ja tyhy -tilaisuudet yhtä lailla kuin johtoryhmätilaisuudet, tiimitilaisuudet ja myyntikokoukset. Mindfulness-tuokio yrityksen sisäiseen tilaisuuteen pääkaupunkiseudulla hintaan 550€ (sis. alv).

Ohjaamme työpaikoilla myös säännöllisesti kokoontuvia mindfulness- ja palautumisryhmiä. Ryhmä voidaan toteuttaa meditaatioryhmänä tai vertaisoppimista tukevana dialogisena keskusteluryhmänä.

Ota yhteyttä

Tutustu myös kaikille avoimiin mindfulness-kursseihin!

Hinnat

Koulutukset: Tarjouksen mukaan

Työpaja, kehitysfoorum, workshop:

Koko päivä 1450€

Puoli päivää 800€

Valmennus, coaching ja mentoring:

Yksilöllinen tuki 225€ 60-90min.

Ryhmät 275€ 60-90min.

Hintoihin lisätään 24% alv