86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Ihminen ihmiselle
organisaatiossa

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Ihminen ihmiselle
organisaatiossa

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Päivi Kousa

Tuen sinua ja henkilöstöäsi kehittymään sekä oppimaan uuden työelämän työtaitoja ja toimintatapoja koulutuksen, valmennuksen, työnohjauksen ja fasilitoinnin keinoin. Olen erikoistunut ihmisläheistä ja ihmissuhdetyötä tekevien ammattilaisten tukemiseen kaikilla organisaatiotasoilla ja kaikissa työtehtävissä.

Palvelut voidaan toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaisesti lähitapaamisena tai etäyhteyksin. Asiakastyötäni ohjaa Suomen Työnohjaajat ry:n,  Johdon työnohjaajat ry:n sekä European Mentoring and Coaching Council (EMCC) eettinen säännöstö.

Jos haluat jutella lisää, voit halutessasi varata maksuttoman puhelinajan verkkokalenteri Vellosta tai laittamalla viestiä täältä.

Ammatillisen kehittymisen arvomalli

Uuden ajan työelämässä ammatillinen kehittyminen tarkoittaa elinikäistä oppimista ja kehittymistä kokonaisena ihmisenä. Ammatillisen kehittymisen arvomalli huomioi sinut ja kehitystavoitteesi kokonaisvaltaisesti työn arvonluonnin näkökulmasta olipa työroolisi sitten mikä tahansa kuten esimerkiksi johtajuus, esihenkilötyö, asiakaskohtaamistyö tai asiantuntijatyö.

Arvomalli on syntynyt tutkimuksellisen kehittämisen työotteella maisteriopintojeni (2020) yhteydessä yhdessä vaativaa asiakaskohtaamistyötä tekevän henkilöstön kanssa. Malli on osoittautunut toimivaksi kehittymisen lähtökohdaksi kaikissa työtehtävissä ja sitä kehitetään edelleen.

Arvonluonti

TYÖNOHJAUS

Kokonaisvaltaisen ammatillisuuden kehittämiseen

Työnohjaus on pitkäjänteistä prosessimaista tukea ammatillisuuden tavoitteellisen kehittämisen tueksi. Kehittymisessä kyse on aina muutoksesta, joka voi olla jonkin korjautumista tai halutulle raiteelle saattamista, parantamista tai kriisin helpottumista. Usein kehittymisessä on kyse myös uudistumisesta, uusien oivallusten synnyttämän motivaation ja voimavarojen lisääntymisestä sekä oman potentiaalin vapautumisesta työssä.

Työnohjaus voidaan toteuttaa kahdenvälisesti tai ryhmämuotoisesti lähitapaamisina tai etäyhteydellä. Ohjauksen tavoitteista sovitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä ja tavoitteita tarkistetaan prosessin aikana jatkuvaluonteisesti.

Tervetuloa työnohjaukseen! Voit halutessasi varata maksuttoman puhelinajan verkkokalenteri Vellosta tai lähetä viesti täältä

 

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.  Suomen Työnohjaajat ry, STOry

 

VOIMAVARAVALMENNUS

Yksilöllistä voimavaralähtöistä tukea ammattilaisille

Voimavarasuuntautunut valmennus on asiakkaan elämän laadun parantamiseen tarkoitettua kokonaisvaltaista tukea, jonka lähtökohdat ovat työperäisten voimavara- ja kuormitustekijöiden tunnistamisessa. Valmennuksen tarkoituksena on auttaa asiakasta voimavaralähtöisesti eteenpäin.

Voimavarasuuntautunut valmennus pähkinänkuoressa:

  • 5 kerran valmennus etäyhteydellä (puhelin, teams, zoom)
  • yhden valmennuskerran kesto 60-90 min.
  • valmennusprosessin kesto 8-16 viikkoa
  • hinta 500€
  • jokainen valmennuskerta laskutetaan tapaamiskerran jälkeen

Valmennus sopii erityisen hyvin erilaisiin työn muutos- tai kriisitilanteisiin, äkillisiin tai jo pidempään kestäneisiin tilanteisiin, jotka jatkuessaan heikentävät työn laatua.

Jos haluat lisätietoja, voit halutessasi varata maksuttoman puhelinajan verkkokalenteri Vellosta tai laittamalla viestiä täältä.

Lue lisää

Tietoisen läsnäolon

MINDFULNESS–SESSIOT

Organisaation sisäisiin tilaisuuksiin kuten työkyky- tai työhyvinvointitilaisuudet, johtoryhmät, tiimit, myyntikokoukset

Toteutan asiakkaan tiloissa 1–2h mittaisia tutustumistuokioita tietoiseen läsnäoloon (MBSR–Mindfulness-Based-Stress-Reduction). Tutustumistuokiot sopivat hyvin erilaisiin sisäisiin tilaisuuksiin kuten esimerkiksi työkyky- ja työhyvinvointitilaisuudet, johtoryhmät, tiimitilaisuudet tai myyntikokoukset.

Mindfulness-tuokiot organisaation sisäiseen tilaisuuteen pääkaupunkiseudulla 500€ (sis. alv).

Ohjaan myös työpaikoilla säännöllisesti kokoontuvia tietoisen läsnäolon mindfulness-ryhmiä. Kysy lisää!

Kaikille avoimet mindfulness-opistokurssini löydät Kauniaisten Petra-opiston sivulta!

Terve organisaatiokulttuuri

Traumatietoisen kohtaamisen (TIT) peruskoulutus

organisaation toiminnasta vastaaville sekä avain- ja esihenkilöille

Verkkototeutus

Traumatietoisuus on osa kokonaisvaltaista traumainformoituun lähestymistapaan (TIT) pohjautuvaa ja inhimillisyydestä ammentavaa kehitysotetta, jolla voidaan tukea terveen organisaatiokulttuurin kehittymistä työntekijälähtöisesti eettisesti kestävällä tavalla. Lähestymistapa sopii kaikille toimialoille ja kaikissa työtehtävissä työskenteleville työntekijöille.

Koulutus on tiivis neljän moduulin, oheismateriaalin ja harjoitusten verkkokoulutuskokonaisuus. Neljän luentomoduulin kesto on 2h. Koulutus on tarkoitettu yksityishenkilöille ja sen hinta on 89€ (sis. 24% alv).

Koulutus on toteutettu Iloa ja toivoa -kouluttajayhteisön kanssa yhteistyössä. Kouluttajina toimivat Kati Sarvela ja Päivi Kousa. Löydät koulutuksen tarkemman esittelyn ja tilausohjeen Iloa ja toivoa -verkkosivulta.

Tutustu myös Iloa ja toivoa -koulutusyhteisön muihin traumainformoidun työotteen koulutuksiin täällä

Kysy lisää

Asiakaskohtaamisen työpajat

Henkilöstölle, joka kohtaa ammatikseen ihmisiä

Fasilitoin ihmisläheistä työtä tekevän palveluhenkilöstön kehitysryhmiä, ammatillisen kehittymisen työpajoja ja workshoppeja, joissa kehittymisen kärki on asiakaskohtaamisen onnistuminen, omat kohtaamistaidot sekä palvelu- ja asiakaslupaukset.

Työskentelyssä voidaan hyödyntää Palvelupulssi -työkalua, joka on tutkimukseen pohjautuva menetelmä kartoittaa palvelulupausten lunastusmotivaation lähtötaso sekä sitoa henkilökohtaiset kehitystavoitteet omaan motivaatioprofiiliin.

Työskentelyn lähtökohdat, tavoitteet ja työotteet suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä siten, että ne tukevat asiakasorganisaation palvelustrategisia tavoitteita.

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä

Koulutukset

Tarjouksen mukaan

Pyydä tarjous

Valmennus, coaching ja työnohjaus

Yksilöt 225€ 60-90min.

Ryhmät 275€ 60-90min.

Hinnat sis. alv. 24%

Työpaja, kehitysfoorum, workshop

Tarjouksen mukaan

Pyydä tarjous