86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Ihminen ihmiselle
organisaatiossa

Työnohjaus, valmennus, koulutus, mentoring, fasilitointi

AMMATILLISEN KEHITTYMISEN PALVELUT ORGANISAATIOILLE

Tuemme organisaatioissa työskenteleviä ihmisiä kehittymään ja oppimaan uuden työelämän työtaitoja ja toimintatapoja.  Olemme erikoistuneet inhimillisen toiminnanohjauksen kehittämiseen tietoisuustaitopohjaisilla kolmannen aallon kognitiivisilla työotteilla.

Sovellamme asiakastyössä European Mentoring & Coaching Councilin, Johdon Työnohjaajien sekä Suomen Työnohjaajien eettistä säännöstöä.

Palvelu voidaan toteuttaa lähitapaamisena tai etäyhteyksin kuten teams, zoom tai puhelin.

Työnohjaus

Ammatillisen kehittymisen arvomalli huomioi ihmisen kokonaisvaltaisesti

Palvelumme perusta nojaa Ammatillisen kehittymisen arvomalliin, joka edustaa kokonaisvaltaista lähestymistä ammatillisuuteen ja inhimilliseen kehittymiseen. Arvomallin keskeiset tulokulmat painottavat kokonaisvaltaista ihmisyyttä ja inhimillistä pääomaa ammatillisen kyvykkyyden perustana. Sen keskeiset osa-alueet ovat:

  • henkilökohtaiset voimavarat ja tunnetaidot
  • työmotivaatio, asenne ja tietoinen tahtotila
  • sisäinen kyvykkyys ja tietoisuustaidot
  • sosiaalinen kyvykkyys ja dialogitaidot

Malli on syntynyt tutkimuksellisen kehittämisen laadullisella työotteella yhdessä vaativaa asiakaskohtaamistyötä tekevän henkilöstön kanssa (Kousa 2020). Sitä sovelletaan asiakaslähtöisesti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden lähtökohdista.

 

 

Asiakkaan tarpeisiin sovitettu alustus, puheenvuoro, koulutus

Voimme yhdessä suunnitella juuri teidän henkilöstölle sopivan alustuspuheenvuoron tai koulutuksen, jonka sisältö ja rakenne vahvistavat henkilöstönne työtaitoja kuten henkilöstötaidot, kohtaamiskyvykkyys ja vuorovaikutustaidot. Kokonaisuus voidaan rakentaa Ammatillisen kehittymisen arvomallin ympärille strategiset henkilöstötavoitteet huomioiden.

Ota yhteyttä

Yhteinen kieli - Traumatietoisuus-koulutus

Sosiaali-, terveys-, opetus- ja turvallisuussektorille

Toimimme osana Iloa ja toivoa -verkostoa ja järjestämme traumatietoisuuskoulutusta ihmisten kohtaamistyötä tekeville työntekijöille sosiaali-, terveys-, opetus- ja turvallisuussektorilla. Koulutukset toteutuvat tilaajan järjestämissä tiloissa. Seuraavan  Espoossa toteutuvan koulutuskokonaisuuden päivämäärät ovat 22.10. ja 23.10. (lähipäivät) sekä 2.11. ja 9.11. (zoom).

Tutustu tulevaan koulutukseen Espoossa Iloa ja toivoa -sivustolla

Ota yhteyttä

Mentor-palvelu

Asiantuntijoille, kehittäjille, yrittäjille, esimiehille, johtamisen ja johtoryhmätyön ammattilaisille

Käyttämällä henkilökohtaista mentoria investoit itseesi, omaan osaamiseesi, kehittymiseen ja henkilökohtaiseen kasvuusi.

Mentoroinnin tarkoituksena on auttaa löytämään omalle kehittymiselle suunta sekä askelmerkit. Säännölliset mentor-tapaamiset vahvistavat ammatillisuutta ja työhyvinvointia.

Päivi Kousa mentoroi asiantuntijoita, liiketoiminnan kehittäjiä, yrittäjiä, esimiehiä, johtamistyön ammattilaisia sekä johtoryhmä- ja hallitusammattilaisia. Päivillä on pitkä oma työkokemus vastaavista työrooleista ja tehtävistä useissa keskisuurissa ja suurorganisaatioissa. Hän on työskennellyt myös lukuisilla eri toimialoilla työuransa aikana.

Ota yhteyttä

Lue lisää

Voimavara-valmennus

Yksilöllistä tukea ammattilaisille

Voimavarasuuntautunut valmennus on kokonaisvaltaista ammatillista tukea, jonka tavoitteena on tutustua omaa hyvinvointia ja voimavaroja vahvistaviin ja kuormittaviin tekijöihin sekä löytää käytännön keinoja vahvistaa omaa ammatillisuutta voimavaralähtöisesti. Pysähtyminen säännöllisesti itsensä äärelle kannattaa.

Valmennuspaketti:

  • 3-5 kerran etävalmennus puhelimitse tai videoyhteydellä
  • yhden valmennuskerran kesto 60-90 min
  • prosessi toteutuu tyypillisesti 4-6 viikon tukiprosessina

Ota yhteyttä

Lue lisää

Valmennus, coaching, työnohjaus

Kokonaisvaltaisen ammatillisuuden kehittämiseen

Valmennus, coaching ja työnohjaus ovat toistensa kanssa läheisiä työotteita, jotka prosessiluonteensa vuoksi soveltuvat hyvin tavoitteellisen kehittymisen tueksi niin työyhteisöille, tiimeille kuin eri ammattirooleissa työskenteleville työntekijöille.

Työskentely voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena ja sen tavoitteista sovitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä.

Ota yhteyttä

Asiakaskohtaamisen työpajat

Henkilöstölle, jonka asiakaspalvelukyvykkyydestä yrityksen liiketoiminta on riippuvainen

Fasilitoimme henkilöstön yhteisiä kehitysfoorumeja, ammatillisen kehittymisen työpajoja ja workshoppeja, joissa henkilöstölle tarjoutuu tilaisuus rakentaa yhdessä keskinäisen luottamuksen keinoin tilaa yhdessäoppimiselle. Kehittämisessä hyödynnetään Ammatillisen kehittymisen arvomallia. Työkentelyn lähtökohdat, tavoitteet ja työotteet suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä siten, että ne tukevat asiakasorganisaation strategisia tavoitteita.

Ota yhteyttä

Mindfulness työssä

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin tietoiskut, luennot, puheenvuorot ja ryhmät

Tietoisen läsnäolon eli mindfulnessin hyödyt on todennettu tuhansin tieteellisin tutkimuksin. Haluatko selvittää, mitä mindfulness tarkoittaisi sinulle ja työyhteisöllesi. Nyt on oikea hetki tilata mindfulness-sessio syksyn tyky/tyhy -tilaisuuteen, johtoryhmälle tai tiimillesi. 1-2h mittainen Mindfulness-tuokio yrityksesi sisäiseen tilaisuuten pääkaupunkiseudulla hintaan 550€ (sis. alv).

Ohjaamme työpaikoilla myös säännöllisesti kokoontuvia mindfulness- ja palautumisryhmiä. Ryhmä voidaan toteuttaa meditaatioryhmänä tai vertaisoppimista tukevana dialogisena keskusteluryhmänä.

Ota yhteyttä

Hinnat

Koulutukset:

Tarjouksen mukaan

Työpaja, kehitysfoorum, workshop:

Koko päivä 1450€

Puoli päivää 800€

Valmennus, coaching ja mentoring:

Yksilöllinen tuki 225€ 60-90min.

Ryhmät 275€ 60-90min.

Hintoihin lisätään 24% alv