86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Ihminen ihmiselle
organisaatiossa

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Ihminen ihmiselle
organisaatiossa

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Koulutus | Valmennus | Työnohjaus |

 Työpaja | Workshop

Tuen organisaatioiden työntekijöitä kehittymään sekä oppimaan uuden työelämän työtaitoja ja toimintatapoja koulutuksen, valmennuksen ja työnohjauksen keinoin. Lisäksi fasilitoin henkilöstön kehitystarpeista nousevia työpajoja ja workshoppeja. Olen erikoistunut ihmisläheistä työtä tekevien ammattilaisten tukemiseen kaikilla toimialoilla.

Asiakastyötäni ohjaa European Mentoring & Coaching Councilin, Johdon Työnohjaajien sekä Suomen Työnohjaajien eettiset säännöstöt.

Palvelut voidaan toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaisesti lähitapaamisena tai etäyhteyksin kuten teams, zoom tai puhelin.

Ota yhteyttä ja varaa ilmainen puhelinaika paivi@ihminenihmiselle.com niin jutellaan lisää teidän palvelutarpeista!

Voit tilata palveluani  myös yksityisesti.

Varaa verkkokalenteri Vellosta ilmainen 45 min. aika, niin jutellaan lisää.

Työnohjaus

Ammatillisen kehittymisen arvomalli huomioi asiakkaan kokonaisvaltaisesti

Palveluni nojaa Ammatillisen kehittymisen arvomalliin, joka edustaa kokonaisvaltaista lähestymistä kehittymiseen ammattilaisena ja ihmisenä. Arvomallin keskeiset tulokulmat painottavat kokonaisvaltaista ihmisyyttä ja inhimillistä pääomaa ammatillisen kyvykkyyden perustana.

Arvomallin keskeiset osa-alueet ovat:

  • henkilökohtaiset voimavarat ja tunnetaidot
  • työmotivaatio, asenne ja tietoinen tahtotila
  • sisäinen kyvykkyys ja tietoisuustaidot
  • sosiaalinen kyvykkyys ja dialogitaidot

Malli on syntynyt tutkimuksellisen kehittämisen työotteella yhdessä vaativaa asiakaskohtaamistyötä tekevän henkilöstön kanssa (Kousa 2020). Sovellan arvomallia asiakaslähtöisesti asiakkaan tarpeet ja tavoitteet huomioiden.

Yhteinen kieli - Traumatietoisuuskoulutus

Kaikille, joita kiinnostaa ihmisten välinen kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot

Arvostetaanko teidän organisaatiossa tervettä työkulttuuria ja ihmistenvälisiä laatuyhteyksiä?

Traumatietoisuus on osa kokonaisvaltaista traumainformoitua kehitysotetta, joka tukee organisaation oppimista ja kehittymistä sisältäpäin eettisesti kestävällä tavalla. Koulutuksista hyötyvät kaikki työelämätoimijat, joiden työ sisältää ihmistenvälisiä kohtaamisia ja jotka haluavat kehittää vuorovaikutussuhteisiin liittyvää laatua ja osaamista.

Tutustu Iloa ja toivoa -yhteisön koulutuksiin! Syksyllä 2022 kaikille avointa traumatietoisuuskoulutusta opistokoulutuksena Kauniaisten opistolla – Tutustu ja ilmoittaudu!

Traumatietoisuus on kaikkien asia – Traumatietoisuuskoulutusten  esittelyvideo

traumainformoitu

Kysy lisää koulutuksista

Työnohjaus

Kokonaisvaltaisen ammatillisuuden kehittämiseen

Työnohjaus on pitkäjänteistä prosessimaista tukea, joka soveltuu hyvin tavoitteellisen kehittymisen tueksi. Työnohjauksessa on kyse eri työrooleissa työskentelevien ammattilaisten omasta henkilökohtaisesta kehittymisestä toisen ammattilaisen tukemana. Kehittymisessä kyse on aina muutoksesta, joka voi olla jonkin korjautumista tai halutulle raiteelle saattamista, parantamista tai kriisin helpottumista. Usein kehittymisessä on kyse samanaikaisesti myös uudistumisesta, uusien oivallusten synnyttämästä motivaatiosta ja ylipäätään innovointia tukevan inhimillisen potentiaalin vapautumisesta.

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena yksitäiselle työntekijälle, esihenkilölle, johtoryhmän tai hallituksen jäsenelle yhtä lailla kuin tiimille, työyhteisölle, organisaation avainhenkilöille kuten johtoryhmä, hallitus tai vastaava. Ohjauksen tavoitteista sovitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä ja tavoitteita tarkistetaan prosessin aikana jatkuvaluonteisesti.

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.  Suomen Työnohjaajat ry, STOry

Ota yhteyttä

Voimavaravalmennus

Psykodynaamista ja yksilöllistä tukea ammattilaisille

Voimavarasuuntautunut valmennus on kokonaisvaltaista ammatillista tukea, jonka tavoitteena on tutustua omaa hyvinvointia ja voimavaroja vahvistaviin ja kuormittaviin tekijöihin sekä löytää käytännön keinoja vahvistaa omaa ammatillisuutta voimavaralähtöisesti. Pysähtyminen säännöllisesti itsensä äärelle kannattaa.

Valmennuspaketti:

  • 3-5 kerran etävalmennus puhelimitse tai videoyhteydellä
  • yhden valmennuskerran kesto 60-90 min
  • prosessi toteutuu tyypillisesti 4-6 viikon tukiprosessina

Ota yhteyttä

Lue lisää

Valmennus, coaching

Rajatumman ammatillisen kehitystavoitteen työstämiseen

Valmennus ja coaching ovat prosessimaista tukea ja sopivat erinomaisesti jonkin rajatun kehitystavoitteen tueksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työyhteisön, tiimin tai yksittäisen työntekijän voimavarat ja työhyvinvointi, vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot tai asiakaskohtaamisen onnistuminen tai sijaisvanhemmuuteen liittyvät kysymykset. Prosessi voidaan toteuttaa kahdenvälisenä työskentelynä tai ryhmämuotoisesti. Prosessin kesto ja tapaamisfrekvenssi vaihtelee asiakaskohtaisesti.

Valmennuksen tavoitteista sovitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä ja niitä tarkistetaan prosessin aikana jatkuvaluonteisesti.

Lue lisää valmennuksesta Suomen Coaching-yhdistyksen verkkosivuilta

Ota yhteyttä

Asiakaskohtaamisen työpajat

Palveluhenkilöstölle

Fasilitoin palveluhenkilöstön yhteisiä kehitysfoorumeja, ammatillisen kehittymisen työpajoja ja workshoppeja, joissa henkilöstölle tarjoutuu tilaisuus rakentaa yhdessä vertaisoppimisen ja keskinäisen luottamuksen keinoin tilaa yhdessäoppimiselle. Kehittämisessä hyödynnetään Ammatillisen kehittymisen arvomallia.

Työskentelyn lähtökohdat, tavoitteet ja työotteet suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä siten, että ne tukevat asiakasorganisaation strategisia tavoitteita.

Ota yhteyttä

Corporate Mindfulness

Työkyky- ja työhyvinvointitilaisuudet, johtoryhmät, tiimit, myyntikokoukset

Tietoisen läsnäolon tutustumistuokiot nyt 450€

Toteutan 1-2h mittaisia tutustumistuokioita tietoiseen läsnäoloon (MBSR–Mindfulness-Based-Stress-Reduction). Tutustumistuokiot sopivat hyvin erilaisiin henkilöstötilaisuuksiin kuten tyky- ja tyhy -tilaisuudet, johtoryhmät, tiimitilaisuudet tai myyntikokoukset. Syksyn mindfulness-tuokiot yrityksen sisäiseen tilaisuuteen pääkaupunkiseudulla hintaan 450€ (sis. alv).

Tietoisen läsnäolon mindfulness-ryhmät työpaikalla

Ohjaan työpaikoilla säännöllisesti kokoontuvia tietoisen läsnäolon mindfulness-ryhmiä. Ryhmä voidaan toteuttaa meditaatioryhmänä tai vertaisoppimista tukevana dialogisena ryhmänä, joka sisältää pieniä kokemuksellisia harjoitteita.

Ota yhteyttä

Tutustu myös kaikille avoimiin mindfulness-opistokursseihin!

Hinnat

Valmennus, coaching ja työnohjaus

Yksilölöt 225€ 60-90min.

Ryhmät 275€ 60-90min.

Hintoihin lisätään 24% alv

Työpaja, kehitysfoorum, workshop

Koko päivä 1450€

Puoli päivää 800€

Hintoihin lisätään 24% alv

Oletko opiskelija? Kysy opiskelijahintaa.

Koulutukset

Tarjouksen mukaan