Ihmislähtöinen johtajuus

Vastuullinen itseohjautuvuus

Henkilökohtaiset voimavarat

Inhimillinen kyvykkyys

Työn merkityksellisyys

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Ihminen ihmiselle

organisaatiossa

Ihminen ihmiselle

yksityisesti

KEHITY AMMATTILAISENA

Työelämän kompleksisuus ja monimuotoisuus edellyttää eri työrooleissa työskentelevältä henkilöstöltä jatkuvaa uusiutumis-, muutos- ja sopeutumiskyvykkyyttä. Me tuemme tätä kehittymistä yksilöllisyyden lähtökohdista työn tavoitteet ja organisaation strateginen suunta huomioiden.

Uuden työelämän työtaitojen ytimessä ovat työntekijän henkilökohtaiset voimavarat, vastuullinen ja tietoinen itseohjautuvuus, ihmisläheinen johtajuus sekä yhdessä toimiminen. Kehitä ammatillisuuttasi ohjausalan ammattilaisen tukemana. Säännöllinen ja tavoitteellinen tuki mahdollistaa parhaat tulokset.

Arvonluonti liiketoiminnassa perustuu siihen, miten olemme ihminen ihmiselle – niin työyhteisön sisällä kuin asiakkaidenkin kanssa. 

Merja Fischer 2018

PALVELUT

Alustukset   Puheenvuorot   Koulutus

Tue henkilöstösi kehittymistä tarpeisiinne sopivalla alustuksella, puheenvuorolla tai  laajemmalla koulutuskokonaisuudella. Koulutamme uuden työelämän työtaitoja kuten henkilöstötaidot, kohtaamiskyvykkyys ja vuorovaikutustaidot tarkoituksena parantaa henkilöstökokemusta ja asiakaskokemusta palvelun arvoketjussa.

Koulutamme ja valmennamme asiakaspalvelutyötä tekevän henkilöstön kanssa myös Asiakaskohtaamisen arvomallia

Tutustu

Valmennus   Työnohjaus   Mentor-palvelu

Valmennus eli coaching, työnohjaus ja mentorointi ovat kehitystyöotteina toistensa kanssa läheisiä kehittämisen työtapoja. Ne soveltuvat prosessiluonteensa vuoksi pitkäjänteiseen kehitystyöskentelyyn sekä uusiutumiskyvykkyyden tueksi niin työyhteisöille, tiimeille kuin eri ammattirooleissa työskenteleville työntekijöille.

Olemme erikoistuneet tietoisuus- ja tunnetaitojen, kognitiivisen ergonomian, kokemuksen johtamisen sekä henkilöstökeskeisen johtajuuden kehittämiseen kaikilla toimialoilla ja kaikissa työrooleissa.

Tutustu

Pro Bono

Voimavara-
suuntautunut valmennus

Toteutamme pro bono -tukiprosesseja sosiaali- ja terveyspalvelujen julkisella sektorilla työskenteleville työntekijöille työkyvyn ylläpitämisen lähtökohdista. Haluamme näin antaa panoksemme myös vapaaehtoistyön muodossa ammattilaisille, joiden työstä korona-aikana koko yhteiskuntamme on riippuvainen.

Kysy vapautuvia paikkoja Päiviltä paivi@ihminenihmiselle.com

Lue lisää

Hyvä asiakas!

Autan sinua luomaan ammatillista tasapainoa ja toimintakykyä, jonka perusta lepää omassa kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissasi ja henkilökohtaisessa kyvykkyydessäsi.

Sydämeni sykkii uudelle ihmisläheiselle työelämälle, jossa henkilöstö voi hyvin ja tekee sitä työtä, jota kohtaan tuntee kiinnostusta. Työmotivaation tutkiminen ja tukeminen onkin keskeinen työn laadunvarmistaja, joka synnyttää työhön sitoutumista, innostusta ja työnimua.

Ihminen ihmiselle -palvelun juuret ovat omassa pitkäaikaisessa työelämäkokemuksessani ja monipuolisessa ihmistyön koulutustaustassani, jotka olen valjastanut käyttöösi!

Noudatan työssäni European Mentoring & Coaching Councilin sekä Johdon Työnohjaajat ry:n eettistä säännöstöä.

Blogi

Tutkittuun tietoon peilautuvia työelämäkirjoituksia

Kehittämisen kärki asiakas-kohtaamisessa – case

Kehittämisen kärki asiakas-kohtaamisessa – case

Sain ilon fasilitoida vuoden mittaista kehityshanketta ravintolaliiketoimintasektorin suurorganisaatiossa, jossa henkilöstö kehitti asiakaskohtaamisen taitojaan oman sisäisen dialogin sekä kollegiaalisen, keskinäisen dialogin...
Lue lisää
Suhtautuminen työhön muuttuu – lisääntyykö spiritualiteetti-tietoisuus?

Suhtautuminen työhön muuttuu – lisääntyykö spiritualiteetti-tietoisuus?

Työelämä kaipaa työntekijöitä, jotka ovat sitoutuneet tunnetasolla työhönsä. Erityisesti palvelualojen tarve uudistaa toimintaa kasvumahdollisuuksien ja kilpailukyvykkyyden näkökulmasta on asettanut työntekijöiden...
Lue lisää
Miten organisaatio voi vaikuttaa henkilöstön työmotivaatioon?

Miten organisaatio voi vaikuttaa henkilöstön työmotivaatioon?

Esimiehille on yritetty sovitella motivaatiocoachin viittaa monissa yhteyksissä ja totta onkin, että johdon ja esimiesten toiminnalla on huomattava vaikutus henkilöstön...
Lue lisää
Johda itseäsi – johdat asiakasarvoa

Johda itseäsi – johdat asiakasarvoa

Asiakaskohtaamisia sisältävä palvelutyö on toimialasta riippumatta strategisesti vaativaa tunnetyötä, jonka keskeinen tavoite on täyttää asiakkaan toiveet ja odotukset auttamalla ja...
Lue lisää
Henkilöstön väliset laatuyhteydet ovat keskeinen arvonluonnin lähde

Henkilöstön väliset laatuyhteydet ovat keskeinen arvonluonnin lähde

Työelämä on täynnä ihmisten välistä dynamiikkaa, joka heijastuu sekä sisäiseen että ulkoiseen asiakastyöhön organisaation toimintakykynä ja toiminnallisena laatuna. Ihmistenväliset suhteet...
Lue lisää
Johtajuuden motiivit muutoksessa

Johtajuuden motiivit muutoksessa

”Johtamisessa tuijotetaan lähes aina johtajaa, vaikka katse pitäisi kohdistaa seuraajiin eli heihin, joita johdetaan. Vasta seuraajuus paljastaa, kuinka johtaminen on...
Lue lisää
Tunne-energia organisaation toimintakykymittarina

Tunne-energia organisaation toimintakykymittarina

Palveluliiketoiminnan painopiste on siirtynyt viime vuosien kuluessa asiakassuhteista asiakaskokemukseen, josta on tullut palvelusektorilla merkittävä kilpailutekijä. Asiakaskokemus on nostettu lähes poikkeuksetta...
Lue lisää
Organisaation arvo syntyy ihmisistä

Organisaation arvo syntyy ihmisistä

”Organisaatiossa vallitseva ihmiskäsitys ohjaa voimakkaasti organisaatiokulttuuriin kytkeytyviä johtamisen, hallinnan, kontrollin ja kannustamisen käytäntöjä” kirjoitti Katri Vataja Sitran blogissa vuosi sitten....
Lue lisää
Palvelujohtamisen uudet käytännöt – MPJ

Palvelujohtamisen uudet käytännöt – MPJ

Mahdollistavaa, valmentavaa, osallistavaa, palvelevaa, myötävaikutteista, läpinäkyvää! Kaikilla mainituilla käsitteillä viitataan johtamisen uusiin käytäntöihin. Mikä siis muuttuu? KTT Helena Liewendahl on palvelumotivaatiota...
Lue lisää
Maailma ympärillämme muuttuu – entä sisäinen maailmamme?

Maailma ympärillämme muuttuu – entä sisäinen maailmamme?

Tulevaisuustutkimuksen professori Markku Wilenius kertoo kirjassaan Tulevaisuuskirja (2015), miten 200 v. sitten teollisuusyhteiskunnan synnyttyä yhteiskunnallisia muutoksia on tapahtunut suht´ säännönmukaisesti...
Lue lisää
Yhteisöllistä työhyvinvoinnin johtamista Teal organisaatiossa – Safe space

Yhteisöllistä työhyvinvoinnin johtamista Teal organisaatiossa – Safe space

Entäpä, jos työelämämme organisaatiorakenteet eivät tukisikaan kontrollia, vallankäyttöä tai ylhäältä-alaspäin kulkevia hallinta- ja johtamisjärjestelmiä. Voisiko rakenteet sen sijaan tukea ihmistenvälisiä...
Lue lisää
Työtaitona kognitiivinen ergonomia

Työtaitona kognitiivinen ergonomia

Tietotyö, jatkuva käytettävissä oleminen, ulkoapäin tulevat häiriöt, aikataulupaineet, omat ja työnantajan odotukset .... Siinä muutamia erityisesti ihmisen tiedonkäsittelyä kuormittavaa tekijää,...
Lue lisää
Itseohjautuva Teal haastaa perinteisen organisaatioajattelun

Itseohjautuva Teal haastaa perinteisen organisaatioajattelun

Kuinka upean 3-vuotisen tutkimustyön (2014) belgialainen Frederic Laloux onkaan tehnyt tutkiessaan eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia yrityksiä sekä mallintaessaan tutkimuksessaan uuden ajan Teal-organisaation,...
Lue lisää
Minunko ajattelu vääristynyttä?

Minunko ajattelu vääristynyttä?

Yhteistyö ja vuorovaikutuksen laatu askarruttavat työyhteisöissä. Toimintaamme ohjaa tapamme ajatella, suhtautua ja asennoitua asioihin, tilanteisiin ja ihmisiin. Suhtautumistapamme ovat itse...
Lue lisää
NVC ja myötäelävä vuorovaikutus

NVC ja myötäelävä vuorovaikutus

NVC lyhenne tulee sanoista Nonviolent Communication eli ihan sanasta sanaan käännettynä väkivallaton vuorovaikutus. Kukapa meistä ajattelisi äkkiseltään kommunikoivansa väkivaltaisesti? Marshall...
Lue lisää
{"slide_show":"3","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":2000,"speed":300,"loop":"true","design":"design-2"}