86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Työn merkityksellisyys

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Henkilökohtaiset voimavarat

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Ammatillinen itsetuntemus

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Inhimillinen kyvykkyys

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Vastuullinen itseohjautuvuus

86683643_muokattu_mv-1-1024x683

Ihmisläheinen johtajuus

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Ihminen ihmiselle

organisaatiossa

Ihminen ihmiselle

yksityisesti

UUDISTUVA TYÖELÄMÄ

Ammatillinen itsetuntemus

Uuden ajan työelämä kehittyy sisältä ulospäin. Tämä tarkoittaa käytännössä henkilöstölähtöisen kulttuurin tietoista kehittämistä jokaisen ammattilaisen yksilöllinen potentiaali huomioiden. Kyseessä on henkilökohtainen matka, jota voidaan tukea koulutuksella, valmennuksella, työnohjauksella ja erilaisilla ryhmämuotoisilla foorumeilla kuten työpajat ja workshopit.

Ihmisläheisen työn arvo

Ihmisten välisten kohtaamisten onnistuminen on tärkeää kaikissa työtehtävissä, sillä työn arvo luodaan ihmisten välisissä kohtaamisissa. Kohtaamisten onnistuminen on erityisen tärkeää perinteisillä ihmisläheisen työn toimialoilla kuten eri palvelusektorin toimialat, sosiaali- ja terveydenhuolto, opetus- ja koulutussektori tai turvallisuus- ja rikosseuraamuksen toimialat.

Koulutus, alustus, tietoisku

Ihmisten välinen kohtaaminen on keskeinen arvonluonnin paikka kaikilla ihmisläheisen työn toimialoilla. Koulutan traumainformoitua kehittämisotetta (TIC), tietoisuustaitoja, vuorovaikutus-, kohtaamis- ja yhteistyötaitoja kaikille ammattilaisille.

Tutustu

Valmennus, coaching, työnohjaus

Valmennus, coaching ja työnohjaus ovat toistensa kanssa läheisiä ammatillisen tuen työtapoja. Ne soveltuvat prosessiluonteensa vuoksi erityisen hyvin henkilökohtaisen ja ammatillisen kehittämisen työotteeksi erilaisissa työtehtävissä työskenteleville työntekijöille.

Tutustu

Työpaja, kehitysfoorum, workshop

Ryhmät tarjoavat henkilöstölle mahdollisuuden rakentaa yhteistä työkulttuuria yhdessäoppimisen ja henkilökohtaisen kehittymisen kautta. Työskentely tehostuu käyttämällä ammatillisen kehittymisen fasilitaaattoria.

Tutustu

Arvonluonti työelämässä perustuu siihen, miten olemme ihminen ihmiselle – niin työyhteisön sisällä kuin asiakkaidenkin kanssa. 

TkT Merja Fischer, Aalto Yliopisto

Päivi Kousa

Olen ihmisläheistä työtä tekevien ammattilaisten kouluttaja, valmentaja, työnohjaaja ja ammatillisen kehittymisen fasilitaattori. Minulla on vahva ja monitoimialainen kokemus niin ulkoisessa kuin sisäisessä asiakasrajapinnassa eri työtehtävissä työskentelevän henkilöstön tukemisesta.

Sydämeni sykkii uudenajan työelämälle, jossa organisaatioiden menestyksekäs toiminta nojaa henkilöstön hyvinvointiin ja työmotivaatioon. Työmotivaation tutkiminen ja ammatillisen kehittymisen tukeminen ovatkin työn keskeisiä laadunvarmistajia, sillä ne synnyttävät tutkitusti työn imua ja työhön sitoutumista.

Ihminen ihmiselle -palveluni on juurtunut monitieteelliseen maaperään, omaan monipuoliseen työelämäkokemukseeni sekä ihmistyön koulutustaustaani, joista ammennan asiakastyössä.

Inhimillisen työelämän puolesta!

Päivi Kousa
Ihminen ihmiselle fasilitaatori

MBA, uudistavan johtamisen maisteri
Organisaatiokonsultti  – muutosagentti (Hki Uni)
Psykodynaaminen valmentaja, (EMCC)
Integratiivinen, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, (STOry -hyv. koul.)
Tietoisuustaitopohjaisiin kognitiivisiin työtapoihin (MBSR/MBCT) erikoistunut ryhmä- ja yksilöohjaaja, (ICT)
Tietoisuus- ja vuorovaikutustaitojen, traumainformoidun työotteen, (TIC) kouluttaja 

Päivi Kousa

Blogi

Tutkittuun tietoon peilautuvia työelämäkirjoituksia

Tietoisuustaidot ihmistenvälisten laatuyhteyksien perustana

Tietoisuustaidot ihmistenvälisten laatuyhteyksien perustana

Tietoisuustaidot – Ihmisten väliset suhteet ja kohtaamisten onnistuminen on tärkeää kaikilla toimialoilla ja aivan erityisen tärkeää se on ihmisläheisen työn...
Lue lisää
Uuden ajan organisaatio on turvallinen ja inhimillinen – 3 tutkimusta

Uuden ajan organisaatio on turvallinen ja inhimillinen – 3 tutkimusta

Keskustelimme eilen TraumaCafe verkkokahvilassa minkälainen on turvallinen uuden ajan organisaatio. Vieraanamme oli Teal Suomi -yhteisöstä  Anu Rautanen, jonka työn keskiössä...
Lue lisää
Stressi – moninaiset oireet ja taustatekijät

Stressi – moninaiset oireet ja taustatekijät

Stressi on kansanomainen ilmaisu ihmisen kokemalle ylivireystilalle, joka käytännössä on enemmän tai vähemmän pitkittynyttä hermoston kuormittumista. Stressin taustat ovat moninaiset...
Lue lisää
Traumatietoisuus organisaation kulttuurisena vahvuutena

Traumatietoisuus organisaation kulttuurisena vahvuutena

Traumatietoisuus on organisaation kulttuurinen vahvuus. Se on itseohjautuvuutta ja yhdessäorganisoitumista tukeva peruspilari, joka mahdollistaa yhteistyösuhteissa oman kokemuksellisuuden huomioimisen ja johtamisen....
Lue lisää
Vireystilat – Ikkunoita itseemme

Vireystilat – Ikkunoita itseemme

Vireystilalla tarkoitetaan psykofyysistä olotilaa, jonka biologinen perusta on keskushermostomme toiminnassa ja jonka seurauksena koemme tasapainoa tai kuormittavaa ylivireyttä tai lamauttavaa...
Lue lisää
Palvelun arvoketju –  arvonluonnin strategiana ihmiset

Palvelun arvoketju – arvonluonnin strategiana ihmiset

Palvelun arvoketju haastaa jokaisen palveluorganisaation sisäisen työilmapiirin, sillä palveluliiketoimintatutkimusten mukaan henkilöstön väliset sisäiset suhteet ja niiden laatu vaikuttavat ratkaisevasti organisaation...
Lue lisää
Organisaatio tarkoittaa ihmisiä – Inhimillinen pääoma

Organisaatio tarkoittaa ihmisiä – Inhimillinen pääoma

Organisaatio tarkoittaa ihmisiä ja menestyvä organisaatio arvostaa inhimillistä pääomaa eli henkilöstöään. Hollantilainen konsultti Frederic Laloux (2016) sanoo kuitenkin maailmanlaajuiseen maineeseen...
Lue lisää
Ammatillinen itsetuntemus työn laadun varmistajana

Ammatillinen itsetuntemus työn laadun varmistajana

Ammatillinen itsetuntemus on eräs keskeisimmistä ammatillisen laadun tukipilareista erityisesti työtehtävissä, joissa ihmisten kohtaamisten pitäisi sujua laadukkaasti. Ammatillisen itsetuntemuksen kytkennät siihen,...
Lue lisää
Eettinen osaaminen edellyttää myötätuntokykyä

Eettinen osaaminen edellyttää myötätuntokykyä

Eettinen osaaminen on noussut viime aikoina keskusteluun eri työelämäfoorumeilla. Erilaiset oikeudenmukaisuuskysymykset, oikean ja väärän kokemukset ovat läsnä joka hetki kaikessa...
Lue lisää
Asiakaskohtaaminen – kehityshanke case HOK-Elanto

Asiakaskohtaaminen – kehityshanke case HOK-Elanto

Asiakaskohtaaminen ja kohtaamiskyvykkyyden kehittäminen on asiakaspalveluorganisaatioissa kehittämisen keskiössä. Sain ilon fasilitoida vuoden mittaista kehityshanketta HOK-Elannon ravintolaliiketoimintasektorilla, jossa kehittämisen kärki oli...
Lue lisää
Merkityksellinen työ – entä työn spiritualiteetti?

Merkityksellinen työ – entä työn spiritualiteetti?

Merkityksellinen työ on ollut tärkeä määrite työkontekstissa jo pitkään. Työelämä kaipaa työntekijöitä, jotka ovat sitoutuneet tunnetasolla työhönsä ja tämä edellyttää...
Lue lisää
Työmotivaatio – miten organisaatio voi vaikuttaa?

Työmotivaatio – miten organisaatio voi vaikuttaa?

Työmotivaatio puhuttaa työyhteisöissä. Esimiehille on yritetty sovitella motivaatiocoachin viittaa monissa yhteyksissä ja totta onkin, että johdon ja esimiesten toiminnalla on...
Lue lisää
Asiakaskokemuksen johtaminen

Asiakaskokemuksen johtaminen

Asiakaskokemuksen johtaminen on toimialasta riippumatta strategisesti vaativaa tunnetyötä, jonka keskeinen tavoite on täyttää asiakkaan toiveet ja odotukset auttamalla ja palvelemalla...
Lue lisää
Henkilöstön väliset laatuyhteydet ovat keskeinen arvonluonnin lähde

Henkilöstön väliset laatuyhteydet ovat keskeinen arvonluonnin lähde

Henkilöstön väliset laatuyhteydet ovat keskeinen organisaatioiden arvonluonnin lähde. Ihmisten välinen dynamiikka heijastuu sekä sisäiseen että ulkoiseen asiakastyöhön organisaation toimintakykynä ja...
Lue lisää
Johtaja – Onko työmotivaatiosi kunnossa?

Johtaja – Onko työmotivaatiosi kunnossa?

Johtaja -käsitteellä viitataan ammattirooliin ja ”johtamisessa tuijotetaan lähes aina johtajaa, vaikka katse pitäisi kohdistaa seuraajiin eli heihin, joita johdetaan. Vasta...
Lue lisää
Tunteet organisaation toimintakykymittarina

Tunteet organisaation toimintakykymittarina

Tunteet ja työyhteisön tunneilmapiiri ovat nousseet viime vuosina palveluliiketoiminnan mielenkiinnon kohteeksi, sillä organisaation sisäinen ilmapiiri näkyy asiakaskohtaamistilanteessa asiakkaalle ja heijastuu...
Lue lisää
Organisaation arvo syntyy ihmisistä

Organisaation arvo syntyy ihmisistä

Organisaation arvo syntyy ihmisistä. ”Organisaatiossa vallitseva ihmiskäsitys ohjaa voimakkaasti organisaatiokulttuuriin kytkeytyviä johtamisen, hallinnan, kontrollin ja kannustamisen käytäntöjä” kirjoitti Katri Vataja...
Lue lisää
Palvelujohtaminen ja inhimillinen palvelulogiikka

Palvelujohtaminen ja inhimillinen palvelulogiikka

Palvelujohtaminen tarkoittaa tänä päivänä myötävaikuttavia palvelukäytäntöjä, jotka ammentavat logiikkansa inhimillisyydestä. Inhimilliseen palvelulogiikkaan (Human Service Logic) pohjautuvat käytännöt vastaavat nykypäivän palvelujohtamisen...
Lue lisää
Teal tulee – maailma ympärillämme muuttuu

Teal tulee – maailma ympärillämme muuttuu

Teal tulee - oletko valmis? Maailma ympärillämme muuttuu, entä sisäinen maailmamme? Mikä muutoksessa edellyttää meiltä sopeutumista? Entä miten ajattelumme tulisi...
Lue lisää
Työhyvinvointi ja johtaminen – Safe Space

Työhyvinvointi ja johtaminen – Safe Space

Työhyvinvointi ja sen johtaminen kuuluu koko henkilöstölle, kertovat edelläkävijäyrityksistä tehdyt tutkimukset. Entä, jos työelämämme organisaatiorakenteet eivät tukisikaan kontrollia ja ylhäältä...
Lue lisää
{"slide_show":"3","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":2000,"speed":300,"loop":"true","design":"design-2"}

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat sähköpostiisi tiedon, kun julkaisemme uuden blogikirjoituksen tai kun meillä on jotain uutta kerrottavaa palveluihin liittyen. Lähetämme uutiskirjeen 2-4 kertaa vuodessa.